Az országban egyedülálló Népegészségügyi kar

Magyarországon egyetlen helyen a Debreceni Egyetemen van Népegészségügyi Kar, ami 2005. dec. 1.-jével jött létre Népegészségügyi Iskolaként. Ez a Népegészségügyi Iskola bővült a Megelőző Orvostani Intézettel, a Családorvosi Tanszékkel, az Infekciókontroll Tanszékkel és a Fizioterápiás Tanszékkel. A Népegészségügyi kar alapvető feladata a lakosság egészségi állapotának javítása. Az itt tanuló hallgatók a népegészségtan területén nemzetközileg elismert színvonalon, a népegészségügyi és egészségügyi intézmények képzési igényéhez igazodva, a képzések teljes spektrumát nyújtja, népegészségügyi kutatásokat és szakértői tevékenységet végez. A karon két alapképzési szakon, három mesterszakon és hat szakirányú továbbképzési szakon tanulhatnak a hallgatók. Vannak doktori és szakorvosi képzések is. Létrejütt a népegészségügyi kutatócsoport, ami nemzetközi szintű. A kar infrastruktúrája kitűnő. A Népegészségügyi kar a Campus területén található, ahol a legmodernebb oktatástechnikai eszközökkel, számítógépes laboratóriumokkal felszerelt helyiségek állnak a hallgatók rendelkezésére. A kar könyvtárában körülbelül hatezer könyv van a következő témakörökben: népegészségtan, menedzsment, epidemiológia, minőségbiztosítás, egészségfejlesztés és környezet-egészségtan, illetve a könyvtárban fellelhető még hatvankilenc külföldi és magyar egészségtudományi szakfolyóirat is. A hallgatók rendelkezésére két számítógépes tanterem áll, ahol negyvennégy munkaállomás található. A tanórák után a hallgatók a könyvtárban vagy a számítógépes laboratóriumban gyakorolhatnak, egyénileg tanulhatnak. A hallgatók használhatják a Megelőző Orvostani Intézet gázkromatográf-tömegspektrométerrel és molekulár-biológiai műszerekkel felszerelt környezet-egészségügyi és genetikai epidemiológiai laboratóriumait a diplomamunkájuk elkészítéséhez. Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirányán a hallgatók a magyar lakosság egészségi állapotának javítását szakmai életcéljuknak tekintik. Diploma után lehetőség van a mesterképzéseken való továbbtanuláshoz. Ennek elvégzése után lehetőség nyílik a doktori képzésbe való belépésre. Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányára olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik egészségügyi középiskolába jártak, akiket érdekel a mozgás- és fizioterápiával való gyógyítás tudománya. A hallgatók jó fizikai képességekkel és empátiával kell hogy rendelkezzenek, tudásukat folyamatosan fejleszteniük kell. A gyógytornászokra manapság nagyon-nagy szükség van, hisz nagyon sok a reumás beteg. Sajnos a mai világban már ez a probléma nemcsak az idősebb korosztályt érinti. A gyógytornász feladata a fogyatékkal élő gyerekek fejlesztése is, amennyire lehet. A gyógytornász elhelyezkedhet rehabilitációs intézményekben, gyógyfürdőkben, ahol kezelési részleg is található. Vagy lehet úgymond mobil gyógytornász, aki egyik helyről a másikra jár. Feljárja azokat az otthonokat, ahol az idősek vagy gyerekek nem képesek menni, s rajtuk próbál egy kicsit segíteni, javítani állapotukat, ha lehet.

Örülök, hogy elolvastad képzések cikkem, remélem hasznos volt számodra.

Képek


Oldalak

  Gyakori keresés

  Új keresés

  Képek


  Oldalak

   Gyakori keresés

   Új keresés